Java Veri Tipleri ve Değişkenler

{yenibilgiask} $title={Neler Var?}

Java da veri tipleri gerçek hayatta karşılaştığımız verilerin (sayılar, harfler, isimler vb.) bilgisayara aktarımında yardımcı olan yapılardır. Bütün programlama dillerinde olan yapılardır ve dilden dile yorumlanması değişebilir. Temel veri tiplerinin özelliği bellekte sabit bir yerde tutulmasıdır.

Değişkenler ise bu veri tipleri sayesinde kod içerisinde tanımlanır ve tekrar tekrar kullanılabilir yapıda olurlar. Genel olarak bir değişken tanımı aşağıdaki gibidir.veritipi degiskenAdi = degiskenDegeri;

Değişken Adı Verilirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  • Değişkenler ya bir harf ile başlamalı ya da ($) veya (_) başlamalıdır. Rakam ile başlayamaz.
  • Java büyük-küçük harf duyarlıdır. İsimlendirmede dikkat edilmelidir.
  • İlk harf sonrası rakam kullanılabilir.
  • Java da tanımlı özel anahtar kelimeler değişken adı olamaz.
  • Değişken adında boşluk olmamalıdır.

Java Temel Veri Tipleri

Java üzerinde temel veri tipleri; tam sayılar, ondalıklı sayılar, mantıksal değer (boolean), char karakterleri örnek uygulamalarla inceleyelim.

Java Dili Tam Sayılar

Byte; En küçük tam sayı tipidir.Bu tipte değişkenler bellekte 8-bit yer kaplarlar. 2^8 = 256 farklı değer tutar. -128 ile +127 arasında değerler alır.

Short;Kısa ta sayıları tutabilmek için vardır.Bellekte 16-bitlik yer tutar.-2^15 ile 2^15-1 arasında değerler alabilir.

Int; En Çok kullanılan veri tipidir.-2^31 ile 2^31-1 arasında değerler alır. Orta uzunluktaki tam sayı değerleri için kullanılır.

Long; Çok uzun tam sayıları tutabilmek için kullanılır. -2^63 ile -2^63-1 arasında değerler alır.class TamSayilar{
public static void main(String[] args) {
int x,y,z;
byte a;
short c;
x = 10;
int k = 11;
System.out.println(x+k);
}
}
java dili programlama veri tipleri örnek uygulama çalışmaları

Java Dili Ondalıklı Sayılar

Float (Tek Duyarlı); Bellekte 32-bit yer kaplar. Float tipine sahip değişkenler virgülden sonra 7 basamağa kadar duyarlıdır.

Double(Çift Duyarlı); Bellekte 64-bit yer kaplar. Daha kompleks matematiksel işlemlerde kullanılır.class OndalikliSaylar {
public static void main(String[] args) {
double pi = 3.14;
float z = 4.5f;
double sonuc = z*pi;
System.out.println(sonuc);

}
}

Java Dili Mantıksal Değer; Boolean

Boolean, mantıksal ifadelerde kullanılan veri tipidir. İki değer döndürür true veya false. Aman dikkat edin true 1, false 0 demek değildir./p>


class VeriTipleri {
public static void main(String[] args) {
boolean sonuc = false;
if(sonuc){
System.out.println("sonuc true");
}
else{
System.out.println("sonuc false");
}
}
}

Java Dili Karakter; Char

Char, Java dilinde karakterleri bu veri tipiyle saklarız. Hafızada diğer dillerden farklı olarak 16-bit yer kaplar. Çünkü Java'nın kullandığı karakter seti Unicode'dır. Unicode evrensel bir karakter setidir ve tüm dilleri barındırır. Java tasarlanırken evrensel bir dil olmayı amaçladığı için Unicode karakter setini kullanır. Bunun dışında ASCII karakterle de kullanılabilir.


class VeriTipleri {
public static void main(String[] args) {
char a = '5';
char b = 'a';
System.out.println(a);
System.out.println(b);
}
}
Burada yer alan bilgilerin doğruluğunu 100% garanti etmiyoruz... Aradığınız bilgi; ürün veya hizmet ile ilgili ise, üretici yada hizmet sayfasını kontrol etmelisiniz. Daha fazla bilgi için lütfen sorumluluk reddi sayfamızı dikkatlice okuyunuz.

Dilerseniz Java Veri Tipleri ve Değişkenler için yorum yazarak katkıda bulunabilirsiniz!

Tech Monster!

Yeah, I'm a tech blogger. I like to review every product that joins Technology. Stay on track of what's old and new. So you'll feel updated. Good luck!

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski