Dart Dili Operatörler Nasıl Uygulanır

{yenibilgiask} $title={Neler Var?}

Operatörler her dilde olduğu gibi dart dilinde de mantıksal, aritmetik ifadelerin arasında işlem yapmamızı sağlayan sembollerdir.

Dart Dili Aritmetik İşlemler

Kullanılan semboller; toplama +, çıkarma -, bölme /, çarpma *, kalan %.void main() {
print( 5 + 9); // çıktı-->14 toplama yapar
print( 13 -6); // çıktı-->7 çıkarma yapar
print( 11 / 3); //çıktı-->3.6666666 bölme yapar
print( 3 * 8); //çıktı-->24 çarpma yapar
print( 7 % 2); //çıktı-->1 bölümden kalanı verir
}

Önemli bir konu olan ++ ve -- operatörüne gelirsek. ++ 1 arttır, -- 1 azalt demektir. Dikkat edilmesi gereken yazıldıkları kısımlardır. Eğer önce yazılırsa ++a önce arttır sonra ata demek, sonra yazılırsa a-- önce ata sonra azalt demektir.void main() {
int a = 5;
int b = 6;
int c = 2;
int d = 8;
print(a++); //çıktı-->5
print(++b); //çıktı-->7
print(c--); //çıktı-->2
print(--d); //çıktı-->7
}
Dart Dili Operatörler Nasıl Uygulanır

Dart Dili Eşitlik Operatörleri (==, <, >, !=, <=, >=)void main() {

print(6 == 6); //çıktı-->true eşit mi
print(3 > 0); //çıktı-->true büyük mü
print(9 < 7); //çıktı-->false küçük mü
print(0 != 0); //çıktı-->false eşit değil mi
print(33 >= 3); //çıktı-->true büyük eşit mi
print(21 <= 11); //çıktı-->false küçük eşit mi
}

Dart Dili Atama Operatörleri

Atama operatörü eşittir = ve başına diğer operatörler eklenerek de atama işlemleri çeşitlendirilebilir.void main() {
var x = 5;
var y = 9;
print(x *= y);// çıktı--> 45 x = x * y demektir.
print(y %= 3); //çıktı-->0 yani y nin 3 e bölümünden kalan 0 dır.

}

Dart Dili Mantıksal Operatörler (||, &&, !)

Ve &&, veya || ve değil ! işlemleri için kullandığımız mantık kapılarından gelen operatörlerdir.void main() {
var x = 5;
var y = 9;
bool durum = true;
if(!durum || (x >0 && y>0)){
print("okey");
}
}
Burada yer alan bilgilerin doğruluğunu 100% garanti etmiyoruz... Aradığınız bilgi; ürün veya hizmet ile ilgili ise, üretici yada hizmet sayfasını kontrol etmelisiniz. Daha fazla bilgi için lütfen sorumluluk reddi sayfamızı dikkatlice okuyunuz.

Dilerseniz Dart Dili Operatörler Nasıl Uygulanır için yorum yazarak katkıda bulunabilirsiniz!

Tech Monster!

Yeah, I'm a tech blogger. I like to review every product that joins Technology. Stay on track of what's old and new. So you'll feel updated. Good luck!

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski